مهندسی عمران Email: nasser_zarif@yahoo.com http://www.cesi.ir 2020-11-20T17:45:53+01:00 text/html 2018-02-02T15:25:20+01:00 www.cesi.ir ناصر ظریف مقدم کتاب IsoGeometric Analysis: A New Paradigm in the Numerical Approximation of PDEs http://www.cesi.ir/post/85 <div align="center"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/2DCjkHvcvQ/IsoGeometric-Analysis-A-New-Paradigm-in-the-Numerical-Approximation-of-PDEs-Cetraro-Italy-2012.jpg" alt="" width="260" vspace="0" hspace="NaN" height="394" border="NaN" align="absmiddle"><br><br><br><br><a href="http://cdn.persiangig.com/download/v55hugMnfL/IsoGeometric-Analysis-A-New-Paradigm-in-the-Numerical-Approximation-of-PDEs-Cetraro-Italy-2012.rar/dl" target="_blank" title=""><font color="#000099"><font size="3">Download: IsoGeometric-Analysis...-2012</font></font></a><br>password: www.cesi.ir<br></div> text/html 2018-02-01T11:24:49+01:00 www.cesi.ir ناصر ظریف مقدم کتاب Design Example V15.0 AISC http://www.cesi.ir/post/83 <div align="center"><img src="Design Example V15.0 AISC" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></div><br><div align="center"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/gzhAlIvbfi/Design%20Example%20V15.0%20AISC.jpg" alt="" width="233" vspace="0" hspace="0" height="313" border="0" align="absmiddle"></div><br><div align="center"><a href="http://cdn.persiangig.com/download/ydJU7fqd9O/aisc-design-examples-v15.0.pdf/dl" target="_blank" title=""><b><font size="2" color="#000099">Download: Design Example V15.0 AISC</font></b></a><br><br></div> text/html 2018-02-01T11:04:16+01:00 www.cesi.ir ناصر ظریف مقدم کتاب An IsoGeometric Approach to Beam Structures http://www.cesi.ir/post/82 <div align="center"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/1E4magsJZs/An%20IsoGeometric%20Approach%20to%20Beam%20Structures.jpg" alt="" width="198" vspace="0" hspace="0" height="315" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><img src="http://cdn.persiangig.com/download/1E4magsJZs/An%20IsoGeometric%20Approach%20to%20Beam%20Structures.jpg/dl" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></div><div align="center"><img src="http://cdn.persiangig.com/download/1E4magsJZs/An%20IsoGeometric%20Approach%20to%20Beam%20Structures.jpg/dl" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><br><div align="center"><a href="http://cdn.persiangig.com/download/C5Fje3BKb5/Gan%2C%20Buntara%20S-An%20Isogeometric%20Approach%20to%20Beam%20Structures%20_%20Bridging%20the%20Classical%20to%20Modern%20Technique.rar/dl" target="_blank" title="">" <b><font size="2" color="#000099">Download: An IsoGeometric Approach to Beam Structures</font></b></a><br><font size="1" color="#FF0000">Password: www.cesi.ir</font><br></div> text/html 2018-01-04T13:23:05+01:00 www.cesi.ir ناصر ظریف مقدم کرک جدید SAFE 2016 http://www.cesi.ir/post/81 سلام خدمت دوستان<br>کرک جدید نرم افزار safe2016&nbsp; رو میتونید از ادرس زیر دانلود کنید.<br><br><div align="center"><a href="http://cdn.persiangig.com/download/TQmmfCyqQX/keygen.SAFE.2016.v16.0.1.1136.rar/dl" target="_blank" title=""><font size="3" color="#000099">Download: Crack SAFE 2016 </font></a></div><br> text/html 2017-08-31T13:19:40+01:00 www.cesi.ir ناصر ظریف مقدم دانلود کتاب Structural Fire Loads - Theory and Principles, 2012 http://www.cesi.ir/post/80 <br><div align="center"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/Yx7aoRMBpb/Struc%20Fire%20load.jpg" alt="" width="266" vspace="0" hspace="NaN" height="401" border="NaN" align="absmiddle"></div><br>لینک دانلود: pass: www.cesi.ir<br><br><div align="center"><a href="http://cdn.persiangig.com/download/jaSZRnla25/Razdolsky%20L.%2C%20Structural%20Fire%20Loads%20-%20Theory%20and%20Principles%2C%202012.pdf/dl" target="_blank" title=""><font size="2" color="#3333FF"><b>Razdolsky L., Structural Fire Loads - Theory and Principles, 2012</b></font></a></div><div align="center"><font size="2" color="#3333FF"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2" color="#3333FF"><b><br></b></font></div> text/html 2017-01-20T23:16:50+01:00 www.cesi.ir ناصر ظریف مقدم مجموعه کامل طیفهای 2800 ویرایش 4 برای استفاده در ETABS 2015 http://www.cesi.ir/post/60 با سلام خدمت دوستان عزیز<br>مجموعه ای از طیفها به شکل فایل متنی و همچنین تصویری بر اساس ویرایش چهارم استاندارد 2800 و استفاده در ETABS 2015 تهیه شده است که در اختیار شما عزیزان قرار داده میشود. امید است که مورد بهره برداری قرار گیرد. با احترام<br><br><br><div align="center"><b><font size="2"><a href="http://cdn.persiangig.com/download/1xOhIy6qhC/0-Spectrume%202800%204th%20%28www.cesi.ir%29.rar/dl" target="_blank" title="">Spectrume Text file for 2800 4th Standard</a></font></b></div> text/html 2017-01-02T18:49:19+01:00 www.cesi.ir ناصر ظریف مقدم کرک SAFE 2016 16.0.0 http://www.cesi.ir/post/78 <div align="center"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/jBuMAYjdXp/Safe%202016%2016.0.0.jpg" alt="" width="312" vspace="0" border="NaN" align="absmiddle" hspace="NaN" height="176"></div><br>نسخه معتبر کرک SAFE 2016&nbsp; را دانلود بفرمایید.<br><br><div align="center"><b><a href="http://cdn.persiangig.com/download/2Kr4X5G1ma/csi_safe_2016_kg%20(www.cesi.ir).rar/dl" target="_blank" title="">Download Crack SAFE 2016</a></b></div> text/html 2016-11-27T12:27:19+01:00 www.cesi.ir ناصر ظریف مقدم کرک جدید ETABS 2016 http://www.cesi.ir/post/77 <br><br><div align="center"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/AjaBLgdVmp/ETABS%202016.0.0.jpg" alt="" hspace="NaN" height="289" width="388" vspace="0" border="NaN" align="absmiddle"><br><br><font color="#000099"><b><font size="2"><a href="http://cdn.persiangig.com/download/akq2IpAC2k/Crack_ETABS_2016%20(www.cesi.ir).rar/dl" target="_blank" title="">Download Crack ETABS 2016</a></font></b></font><br></div> text/html 2016-11-22T04:05:05+01:00 www.cesi.ir ناصر ظریف مقدم کرک جدید SAP2000 2016 نسخه 19.0.0 http://www.cesi.ir/post/76 <br><div align="center"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/9DtqEFyqeF/SAP2000%2019.0.0.jpg" alt="" hspace="NaN" height="220" width="601" vspace="0" border="NaN" align="absmiddle"></div><br><ul><li>کرک نرم افزار SAP2000 19.0.0&nbsp; را از اینجا <a href="http://cdn.persiangig.com/download/7g0a7Aid4v/Crack%20SAP2000%2019.0.0.rar/dl" target="_blank" title=""><font color="#3333FF"><b>دانلود </b></font></a>بفرمایید.<br></li></ul> text/html 2016-11-14T14:01:30+01:00 www.cesi.ir ناصر ظریف مقدم نشریه 386: مشخصات فنی عمومی اجرای شمع (كوبشی و درجاریز) http://www.cesi.ir/post/75 <br><div align="center"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/kuWoRHDD7G/pile386.jpg" alt="" hspace="NaN" height="301" width="213" vspace="0" border="NaN" align="absmiddle"></div><br><ul><li>تقدیم به دوستان</li></ul><p><br></p><p align="center"><a href="http://cdn.persiangig.com/download/WPiL0IS82C/Code386.rar/dl" target="_blank" title=""><b><font size="2" color="#3333FF">Download: Code 386</font></b></a></p> text/html 2016-11-14T13:04:15+01:00 www.cesi.ir ناصر ظریف مقدم کتاب Recommendations for Seismic Design of Hybrid Coupled Wall Systems http://www.cesi.ir/post/74 <div align="center"><br><br><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/W8GiEO3yyo/SDHCWS.jpg" alt="" hspace="NaN" height="305" width="196" vspace="0" border="NaN" align="absmiddle"></div><br><ul><li>تقدیم به دوستان و همکاران طراح</li></ul><br><div align="center"><a href="http://cdn.persiangig.com/download/qFNEQFJ6uh/El-Tawil%20S.%2C%20Recommendations%20for%20Seismic%20Design%20of%20Hybrid%20Coupled%20Wall%20Systems%2C%202009.rar/dl" target="_blank" title=""><font size="2" color="#3333FF"><b>Download: Recommendations for Seismic Design of Hybrid Coupled Wall Systems ,2009</b></font></a></div> text/html 2016-08-31T05:16:52+01:00 www.cesi.ir ناصر ظریف مقدم کرک ETABS 2016 http://www.cesi.ir/post/73 <div align="center"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/AjaBLgdVmp/ETABS%202016.0.0.jpg" alt="" hspace="NaN" height="216" width="290" vspace="0" border="NaN" align="absmiddle"></div><br>نسخه جدید ایتبز ورژن 2016 به تازگی منتشر شده است. برای دانلود کرک <a href="http://cdn.persiangig.com/download/0hB2OM3Ubt/Etabs_2016_v16_kg.rar/dl" target="_blank" title=""><font color="#000099"><b>اینجا </b></font></a>را کلیک کنید.<br> text/html 2016-07-10T07:20:00+01:00 www.cesi.ir ناصر ظریف مقدم ویرایش جدید کرک ETABS و SAFE http://www.cesi.ir/post/19 <p><br></p><p align="center"><img src="http://cld.persiangig.com/preview/JpJSbvxqbY/crack.jpg" alt="" height="210" hspace="NaN" border="NaN" vspace="0" width="330" align="absmiddle"></p><p align="center"><font color="#FF0000" face="Mihan-IransansBold" size="6">جدید!</font><br></p><ul><li>اخرین کرک منتشر شده برای ETABS 2015 ver15.2.2&nbsp; با حجم حدود یک و نیم مگابایت از<font size="2"><b> <span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><a href="http://cdn.persiangig.com/download/wexYcovfMk/etabs_v152_kg%20(www.cesi.ir).rar/dl" target="_blank" title="">اینجا </a></span></b></font>دانلود بفرمایید. برای 15.1.1 هم معتبر است.<br></li><li>اخرین کرک منتشر شده برای&nbsp; SAFE 2014 ver14.2.2 &nbsp; با حجم حدود یک و نیم مگابایت از<span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><b><font size="2"> <a href="http://cdn.persiangig.com/download/46zKbeDKZa/safe_v142_kg%20(www.cesi.ir).rar/dl" target="_blank" title="">اینجا </a></font></b></span>دانلود بفرمایید. برای 14.2.0 هم معتبر است.</li></ul><br> text/html 2016-06-18T16:28:53+01:00 www.cesi.ir ناصر ظریف مقدم افزونه CSIxRevit 2016 http://www.cesi.ir/post/71 <br><div align="center"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/HQ14XbDX3L/CSiXRevit-1.jpg" alt="" height="258" hspace="NaN" align="absmiddle" border="NaN" vspace="0" width="405"></div><br><ul><li>csixrevit پلاگینی برای نرم افزار Autodesk Revit Structure است که امکان انتقال داده ها و اطلاعات دو طرفه بین این نرم افزار و محصولات CSI مثل SAP2000، ETABS و SAFE را برقرار میکند. در واقع با استفاده از این پلاگین یک پل ارتباطی بین این نرم افزارها و نرم افزار قدرتمند Autodesk Revit Structure برقرار می‌شود و انتقال مدلها، داده ها و اطلاعات بیش از پیش تسهیل پیدا خواهد کرد.</li><li>طبیعتا چون این نرم افزار یک پلاگین برای Autodesk revit است لذا وابسته به Revit&nbsp; بوده و بنابراین به همان نیازمندی های revit وابسته&nbsp;است،&nbsp;علاوه بر این،&nbsp;قبل از نصب مطئمن شوید که بسته&nbsp;Microsoft .NET Framework 4.5 یا بالاتر بر روی سیستم شما نصب است.</li></ul><p><br></p><p align="center"><a href="http://cdn.persiangig.com/download/Zk1mRa99HV/CSIXRevit%202016%20(www.cesi.ir).rar/dl" target="_blank" title=""><font color="#000099"><b><font size="2">Download: CSIxRevit 2016&nbsp; with&nbsp; Crack</font></b></font></a></p> text/html 2016-06-14T19:42:40+01:00 www.cesi.ir ناصر ظریف مقدم کتاب Isogeometric Method for Numerical Simulation 2015 http://www.cesi.ir/post/70 <div align="center"><br><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/rGvCa4rX9A/Isogeometric%20Method%20for%20Numerical%20Simulation%202015.jpg" alt="" height="447" hspace="NaN" border="NaN" vspace="0" width="297" align="absmiddle"><br></div><br><ul><li>کتابی دیگر برای علاقه مندان به روش ایزوژئومتریک!</li></ul><p align="center"><a href="http://cdn.persiangig.com/download/fAeQMbjbAf/Isogeometric%20Methods%20for%20Numerical%20Simulation-Springer-Verlag%20Wien%20(2015)%20(www.cesi.ir).rar/dl" target="_blank" title=""><font color="#000099" size="2"><b>Download: Isogeometric Method for Numerical Simulation 2015</b></font></a></p>